Ligature DocBox Enterprise


מחיר כולל מע"מ: ₪11,788
מערכת אוטומטית מבוססת Service לשרת, המיועדת לארכיונים בארגונים גדולים ולמוסדות ציבוריים וממשלתיים. מאפשרת פענוח טקסטים ממסמכים סרוקים, בממשק אוטומטי או ידני. קבלת גרסת EasyText business ללא עלות נוספת.

קנה עכשיו

פענוח מסות גדולות, בפעולה קטנה אחת.

DocBoxEnterprise מאפשרת קליטה, ניהול, עיבוד ופענוח עבור מסות גדולות של תמונות, והפיכתן לשמישות באופן מהיר ללא צורך בפתיחת ממשק משתמש. 
גרסה זו מיועדת לארגונים המעוניינים להריץ פענוח אוטומטי על קבצים סרוקים או על פקסים, בלי צורך להתערב בתהליך הפענוח.
יישומים המתאימים לגרסה זו יכולים להיות תוכנות הדורשות שליפת מידע ספציפי מטפסים, או מערכות לניהול מסמכים הדורשות META DATA ממסמכים סרוקים ומפקסים. 

הפיתוח מיועד למוסדות הקולטים כמויות מידע גדולות, ומאפשר הזנת לתיקיית מקור, ניהול פעולת הפענוח ושליחתם מפוענחים לתיקיית הפלט, לצורך שימוש עתידי, כגון ניהול ארכיון, שליפת מסמכים בלחיצת כפתור או ביצוע פעולת חיפוש.
 

מאפינים:

 • יצירת מנגנון HOT FOLDERS  הבודק הימצאות קבצים סרוקים בספריות יעד
 • המרה אוטומטית בכל פרק זמן הנתון לשינוי על ידי המשתמש
 • כיוון המערכת ע"י מנהל הרשת הכולל יצירת ושינוי ספריית מקור, ספריות יעד, תזמון, שפה, פורמט הקלט ופורמט הפלט
 • זיהוי אוטומטי של פקסים ברזולוציה נמוכה או גבוהה
 • אפשרות למחיקה מבוקרת של קבצי המקור רק לאחר שנשמרו כיאות ע"י ליגטורה
 • יצירת קובץ לוג המתעד את פעילות המערכת
 • אפשרות לקבלת   STATUS CODE
 • תמיכה בתתי ספריות
 • אפשרות לשילוב קובץ אצווה חיצוני
 • תמיכה בכתובות UNC
 • מערכת התאוששות אוטומטית
 • שינוי שם של קבצי קלט שלא נפתחו ע"י המערכת ל- ERR.*

המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה

 


המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה

תכונות המערכת:

 • כמות הדפים לפענוח - 120,000 בשנה.
 • ממשק עברי אנגלי
 • שמירת הפלט בפורמט וורד או בפורמט טקסט
 • חלון עריכה למסמך הסרוק לאחר הפיענוח, כולל בדיקת איות
 • מענה לקריאת שרות, על ידי טופס באתר
 • מענה ותמיכה טלפונית לאחר פתיחת קריאת שרות באתר
 • שמירה בפורמט PDF בשכבות ברות - חיפוש. שומר את התמונה ואת הטקסט במסמך
 • פיענוח ואיות המסמך ועוד תריסר שפות לטיניות
 • בניית מילון מונחים אישי לדיוק בדיקת האיות
 • אפשרות לקריאה רציפה של עמודים במסמך רב עמודים
 • שמירת תבנית אזור קריאה, זהוי ספרות בלבד, פענוח גם ללא זהוי לשוני
 • פיענוח אוטומטי מ"מחיצה חמה" לכמויות גדולות של מסמכים בלחיצה אחת


תוכנות ליגטורה מכילות מילון מונחים לבחירת המשתמש לשם הגדלת יכולות הזהוי , בשפות הבאות:
עברית, אנגלית ארה"ב, אנגלית בריטית, גרמנית, איטלקית, צרפתית, ספרדית, שוודית, נורבגית, פינית, פורטוגזית, הולנדית וצ'כית.